آراد برندینگ
آموزش تجارت معرفی تاجران بازار تهاتر ايران
کانال تاجران
1396/08/09 00:12

قیمت انواع سیمان بهبهان

قیمت مصالح ساختمانی، به خصوص صنعت سیمان تحت تأثیر چه عواملی قرار دارد؟ قیمت گذاری کدام انواع سیمان در حال حاضر تابع زنجیره تأمین است؟ نرخ سیمان بهبهان چگونه ارزیابی می شود؟
در حال حاضر، سیمان جزو مصالحی است که قیمت آن علاوه بر نرخ تأیید شده توسط انجمن صنفی، تابع عوامل دیگری نیز هست. برخی انواع سیمان توسط کارخانه به شرکت ها و سازمان هایی عرضه می گردد که این محصول را به طور انبوه و مستمر خریداری می نمایند. این سازمان ها همواره تصمیمات قیمت گذاری را تحت تآثیر قرار می دهند. در این میان، نرخ سیمان بهبهان را نیز می توان تحت تأثیر مبادلات انبوه کارخانه ای- شرکتی دانست.

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :

تصویر :